Памагите

Як напрямлена рівнодійна сил, прикладених до автомобіля (див. рисунок), якщо він рухається рівноприскорено прямолінійно зі швидкістю, яка зменшується за модулем?

А Горизонтально вліво Б Горизонтально вправо
В Вертикально вгору Г Вертикально вниз

Категория вопроса: